poniedziałek, 4 grudnia

Samorząd służy mieszkańcom wspólnot

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tadeusz Czajka, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, wójt Tarnowa Podgórnego od 2006 r., prezes Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska,  przyjechał 29 maja 2021 r. do Warszawy, by wziąć udział w konferencji samorządowców Mazowsza. Poprosiliśmy go o odpowiedź na trzy pytania.

– Dlaczego samorządowcy powinni być razem?

– Dzisiaj samorząd terytorialny jest w bardzo trudnej, coraz trudniejszej sytuacji. Następuje stopniowy powrót do centralizacji przy jednoczesnym ograniczaniu kompetencji samorządów i możliwości samodzielnego decydowania o sobie przez lokalne społeczności.

Rząd robi to poprzez uszczuplanie źródeł dochodów budżetowych i jednoczesne przerzucanie na samorządy kolejnych obciążeń – tu przykładem są wyższe pensje dla nauczycieli: podwyżki musi finansować gmina, chociaż decyzję o ich wprowadzeniu podjęła władza centralna. Dodatkowo dzisiaj rząd rozdziela środki finansowe w sposób nietransparentny, często jedynie w oparciu o preferencje partyjne.

Takim działaniom stanowczo się sprzeciwiamy. Rozumiemy, że musimy tworzyć silną formację, reprezentującą środowisko niezależnych samorządowców. Dlatego powstała Ogólnokrajowa Koalicja Samorządowa. Daje ona szansę na to, że będziemy przez obecną władzę traktowani poważnie.

– Czy zgodzi się Pan z poglądem, że samorządowcem jest aktywny mieszkaniec wspólnoty samorządowej, nie tylko radny czy burmistrz?

– Tak. Przecież realizacją potrzeb mieszkańców zajmuje się cała wspólnota samorządowa. Osoby, które działają na rzecz tej wspólnoty, niekoniecznie muszą być wybierane w wyborach – to również aktywiści, społecznicy, mieszkańcy zatroskani o rozwój swoich społeczności.

– Dlaczego namawia Pan warszawiaków do przystępowania do stowarzyszeń samorządowców?

– Zależy nam na ruchu powszechnym, ogólnopolskim. Warszawiacy mają takie same potrzeby jak mieszkańcy innych miast – a dwie trzecie tych potrzeb realizuje właśnie samorząd. Dlatego ten samorząd powinien być traktowany po partnersku przez krajowe władze ustawodawcze i wykonawcze. Bo troska o samorząd przekłada się na troskę o mieszkańców wspólnot lokalnych. Tak w Warszawie, jak i w Tarnowie Podgórnym i w całej Polsce.

Rozmawiał: Andrzej Rogiński

Na zdjęciu: Tadeusz Czajka przy mikrofonie

Fot. Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author