poniedziałek, 20 maja

Czy tego chcemy na osiedlu Augustówka?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na obszarze mokotowskiego osiedla Augustówka dystrybuowana jest ulotka poniższej treści.

PGNiG Termika, właściciel EC Siekierki, złożył dokumenty do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w związku z planowaną inwestycją (instalacją). Zamierza wybudować od strony ulic Augustówka i Zawodzie jednostkę wielopaliwową, w której spalane będą paliwa: węgiel kamienny, RDF i biomasa oraz olej opałowy lekki jako paliwo rozpałkowe. Celem jest uzyskanie energii cieplnej.

Ciężarówki wjeżdżać będą od ul. Augustówka, a w przypadku ograniczeń od ul. Kobylańskiej.

W nowym bloku wykorzystywana będzie biomasa w postaci tzw. zrębków drzewnych. Biomasa wykorzystywana w jednostce wielopaliwowej będzie biomasą „czystą” pochodzenia leśnego lub/i rolniczego niezanieczyszczoną. Zrębki leśne wywiezione z lasu zubożą las, a zrębki rolnicze są świetnym materiałem na biokompost poszukiwany przez ogrodników.

RDF jest wysokokalorycznym odpadem, którego wartość kaloryczna będzie się zmniejszać wraz z coraz lepszym sortowaniem w gospodarstwach domowych. Żadna instalacja Termiki nie ma statusu spalarni odpadów, co uniemożliwia przyjmowanie tej frakcji.

RDF codziennie przywożone będzie 63 ciężarówkami, biomasę 72 ciężarówkami a popiół wywozić będzie 6 ciężarówek na godzinę. Gdyby EC Siekierki pracowała 8 godzin dziennie to wjeżdżałyby 183 ciężarówki z odpadami a 48 wywoziłyby popiół. Łącznie 183 ciężarówki dziennie. Ile z nich wjedzie tyle wyjechać musi. A zatem będzie to 366 ciężarówek/8 godzin czyli co 79 sekund jechać będzie jedna ciężarówka. Już teraz jest duży ruch do tutejszych zakładów oraz z Wilanowa. Powstaną korki.

Dopuszczalna norma hałasu w dzień dla terenów zamieszkałych wynosi 50 dB, a w nocy 40 dB. Ciężarówki emitować będą od 66,1 do 90,6 dB. Wentylatory przez całą dobę od 83,3 dB do 89,7 dB. Na str. 197 Raportu o oddziaływaniu na środowisko czytamy: „nie stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.”

PGNiG Termika nie przedstawił planu obsługi komunikacyjnej planowanej instalacji co pozwala przypuszczać, że ciężarówki będą jeździć pod ulicach Warszawy, w tym po Augustówce, Powsińskiej, Wiertniczej, a nawet Kobylańskiej, Zawodzie. Tylko dlatego, że inwestor nie zamierza wybudować pozostałej części ul. Czerniakowskiej Bis – gdyby miasto Warszawa wyłożyło pieniądze to z pieniędzy mieszkańców czyli byłby to prezent.

Stąd jest tylko 100 m do otuliny rezerwatu Morysin, 200 m do otuliny Jeziorka Czerniakowskiego, 320 m do tego jeziora.

Dla mieszkańców sąsiadujących z EC Siekierki oznacza to przede wszystkim poważne utrudnienia komunikacyjne, nieustanny zgiełk jeżdżących ciężarówek, zwiększony smog oraz zakorkowane drogi dojazdowe co wiąże się z problemami z dojazdem. Nie możemy się na to godzić. Zostaniemy odcięci od miasta.

Informację przygotowało stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich.

Udostępnij

About Author