sobota, 2 grudnia

Plac z fontanną zmieni się

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wreszcie plac z fontanną przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie zazieleni się. Przede wszystkim zmniejszy się jego sztuczna nawierzchnia. Latem plac był wyspą ciepła pomimo bliskości parku i chłodu wody. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o przebudowie.

Podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców, które odbyło się 15 listopada w ursynowskim ratuszu, zaprezentowane zostały założenia przebudowy placu. Referowała projektantka arch. Katarzyna Łowicka.

Betonoza to potoczne określenie zabetonowanych, zaasfaltowanych, zabrukowanych placów i ulic. Ledwie 2 procent powierzchni placu stanowi część biologicznie czynna. Drzewa, które wyrastają z mis są mniejsze od tych w parku Jana Pawła II ponieważ ich korzenie mają słaby dostęp do ziemi.

Jak zmieni się wygląd placu? Na przedłużeniu dwóch centralnych parkowych linii drzew pojawią się drzewa – wyższe od dotychczasowych. W ten sposób plac stanie się częścią parku. Ponadto pojawią się rabaty z krzewami i bylinami. Przybędzie ławek. Te z oparciami usytuowane będą przed drzewami. Dodatkowe ławki bez oparć zostaną rozlokowane bliżej fontanny. Zmiana dotyczy także ławek przy stołach spotkań; Te z nich, które oparciami odwrócone były od kościoła teraz zostaną pozbawione oparć. W ten sposób osoby korzystające z tych ławek będą mogły spoglądać na fontannę i kościół co nie wyklucza odwrócenia się by porozmawiać ze znajomymi przy stole. Pojawią się nowe, bardziej pojemne kosze na śmieci. Będą tez stojaki rowerowe.

Dla zachowania spójności placu z parkiem należy prześwietlić przestrzeń pomiędzy krzewami, które nie pilnowane przez wiele lat nadmiernie wkroczyły na centralny trawnik. Takiego zalecenia nie znajdujemy w projekcie przebudowy placu ale nasuwają się jako oczywistość.

Powierzchnia biologicznie czynna wzrośnie z 2 %  do ok. 18 %. Chciałbym więcej, ale dobre i tyle. Rozrastające się korony drzew powiększą powierzchnię respiracyjną. Zwracam też uwagę na to, że dzięki realizacji omawianego projektu będzie się marnowało mniej wody.

Miejska uliczka Pasażu Ursynowskiego, kościół i plac wraz z sąsiadującym parkiem stanowią najpiękniejszy fragment Ursynowa. Przewidziana zmiana wyglądu placu bardziej zachęci mieszkańców do korzystania z jego uroków.

Podczas prezentacji spytałem czy prace na placu nie spowodują wyłączenia fontanny w przyszłym zesunie letnim. Uzyskałem zapewnienie, że część zadań zostanie wykonanych wiosną a ich ukończenie, w szczególności nasadzenia, nastąpią jesienią. Fontanna będzie więc czynna latem.

Zmiana placu to jaskółka walk z ursynowską betonozą.

Andrzej Rogiński

Ilustracje pochodzą od projektantki Katarzyny Łowickiej.

Udostępnij

About Author