wtorek, 23 kwietnia

Darmowa taksówka dla seniora?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W listopadzie 2017 r. złożyłem interpelację do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie zapewnienia dwóch darmowych przejazdów taksówką w miesiącu, każdemu z seniorów, który ukończył 70 lat.

Moja inicjatywa wynikała z uważnego śledzenia nowego programu socjalnego skierowanego do seniorów, który uruchomiono w październiku, w Poznaniu, gdzie w ramach programu wsparcia dla seniorów wprowadzono „Taksówkę dla seniora”. Założeniem było zwiększenie poczucie bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców miasta. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo przed złodziejami, gdy senior jest zmuszony do wizyty w urzędzie i opłacenia rachunków, jak i o bezpieczeństwo komunikacyjne w dni, gdy jest gorsza pogoda lub jest słabsze samopoczucie. Wtedy Miasto zapewnia bezpłatne usługi transportowe dla seniorów, którzy skończyli 70. rok życia. Dzięki temu mogą dojechać taksówką do urzędu, lekarza -specjalisty czy na groby bliskich. Poznań zapewnił takie dwa przejazdy w miesiącu dla każdego seniora, który ma 70 lat i zarejestruje się w miejskiej bazie osób zainteresowanych korzystaniem z taksówki. Zgodnie z procedurą, aby zamówić darmową taksówkę senior najpierw musi zadzwonić na infolinię Biura Poznań Kontakt, gdzie sprawdzają, czy nie korzystał z przejazdów w danym miesiącu, a następnie wysyłają pod wskazany adres taksówkę, która za darmo przewozi go w rejon urzędu, do lekarza.

W związku z powyższym zaproponowałem Pani Prezydent, aby uruchomić taki sam program w Warszawie. Z tego udogodnienia seniorzy po 70 roku życia będą mogli skorzystać dwa razy w miesiącu. Dzięki poparciu radnych miasta Doroty Grupińskiej-Malinowskiej i Aleksandry Gajewskiej udało się zainteresować sprawą Tomasza Pactwę – dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu M. St. Warszawy. Spodziewam się rozpoczęcia prac nad wdrożeniem programu „Taksówka dla seniora”. W tej chwili, z uwagi na problem z przesunięciem środków budżetowych w ciągu roku, proponowane jest rozwiązanie pośrednie, tzn. przejazdy będą ilościowo ograniczone i częściowo odpłatne. Jednak mają być dostępne nie tylko dla seniorów powyżej 70 roku życia, ale też dla osób z niepełnosprawnościami. Pilotażowo projekt ma ruszyć w drugim kwartale roku, a po trzech miesiącach radni miasta zdecydują na podstawie zebranych analiz czy projekt będzie rozszerzany i zmieniany.

Osobiści uważam, że takie wsparcie ze strony Miasta jest niezbędne dla seniorów, którzy są mieszkańcami Warszawy, z uwagi na fakt, że są takie dni, gdy seniorzy są bezradni w walce z własnymi słabościami, a nie stać ich na przejazd taksówką.

Daniel Łaga, radny Dzielnicy Śródmieście (PO)
daniellaga@interia.pl

Udostępnij

About Author