sobota, 2 grudnia

Dekret Jakiego

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Po nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji autorstwa ministra Patryka Jakiego, komisja będzie mogła uchylić prawie wszystkie decyzje reprywatyzacyjne, celem zwrotu tych nieruchomości Miastu Stołecznemu Warszawa. W ustawie wprowadzono bowiem przepis, który nakazuje komisji uchylenie decyzji o zwrocie tych nieruchomości, jeśli przed dniem wydania decyzji o zwrocie byłym właścicielom nie zapewniono lokali zamiennych lub socjalnych lokatorom.

Paradoks tej ustawy polega na tym, że to nie dawni właściciele, którym zwrócono nieruchomość powinni te mieszkania zapewnić. Bo jak mieliby to zrobić jeszcze przed zwrotem nieruchomości? Będą więc odpowiadać za brak zapewnienia tych mieszkań przez innych, lecz w zasadzie nie wiadomo przez kogo, bo nie było przepisu, który by nakazywał zapewnienie mieszkań lokatorom reprywatyzowanych budynków np. przez Miasto Warszawę lub Skarb Państwa.

Kolejnym komunistycznym absurdem tej ustawy jest pomysł ministra Jakiego, by byłym lokatorom w „odzyskanych” przez komisję kamienicach przywrócić mieszkania i komunalne stawki czynszów, nawet jeśli te budynki zostały wyremontowane w sposób istotnie podnoszący standard budynku i lokali przez osoby, którym kamienice zwrócono.

Skoro Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę, to jest takim samym bolszewikiem, jak minister Patryk Jaki.

Udostępnij

About Author