poniedziałek, 20 maja

Trwa budowa EKOparku w Ursusie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na obszarze 3,3 ha,  wzdłuż ul. Gierdziejewskiego, na odcinku od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława Leszczyńskiego powstaje pierwszy etap budowy parku. Ma być gotowy do końca b.r.

Drugi  etap budowy, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga  zostanie realizowany w 2019 r. Koszt realizacji inwestycji to blisko 10 mln zł. Ponad  70 % tej kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego.

Prace rozpoczęły się w maju. Do tej pory wykonano prace związane z usunięciem suchych drzew oraz pielęgnacją drzew. Teren oczyszczono z zalegających w gruncie płyt monowskich, gruzu, karp drzew. Przeprowadzono prace rozbiórkowe, prace ziemne związane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi. Wykonano montaż obrzeży stalowych oraz podbudowę dla ciągów pieszych z nawierzchni mineralnych oraz podbudowę pod plac zabaw. Teren jest już gotowy pod montaż drewnianych tarasów. Rozpoczęto ponadto prace związane z wykonaniem podświetlanych murków z betonu architektonicznego. Częściowo wykonano trawniki.

W EKOparku zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania, w tym elementy pochodzące z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów takich jak drewno i stal ocynkowana, a do oświetlenia wykorzystane będą latarnie zasilane energią odnawialną z ogniw fotowoltaicznych. Ponadto w parku zbudowany zostanie system niecek bioretencyjnych – odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. Dzięki temu cała powierzchnia parku będzie systematycznie nawadniana.

Na terenie EKOparku powstaną także naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów i toaleta publiczna. Całość parku będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zdjęcia podpis : Wizyta Zarządu Dzielnicy Ursus na terenie budowy EKOparku: burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy: Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik

Udostępnij

About Author