sobota, Maj 15

Nieruchomości dekretowe

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pod hasłem Potrzebna nowa polityka wobec nieruchomości dekretowych odbyła się 6 września  konferencja prasowa kandydata na Prezydenta Warszawy Bezpartyjnych Samorządowców – Sławomira Antonika.

Stwierdził on, że potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna i nie ma, na co czekać, bo politycy mogą jej nie uchwalić! Przy jej braku należy stosować następujące zasady:

  1. Nieoddawanie nieruchomości z lokatorami, a jak tak zdecyduje sąd, to należy lokatorom zapewnić mieszkania i pokryć koszty przeprowadzki oraz innych niedogodności.
  2. Wypłacanie odszkodowań według wyceny ich wartości i stanu na dzień wywłaszczenia w 1946 r. (dekretu) z uwzględnieniem waloryzacji, a nie według stanu obecnego, bo to byłyby nieuprawnione prezenty.
  3. Wypłacenie odszkodowań w formie oprocentowanych obligacji 10-20 letnich.
  4. Potrącenie z wyceny nieruchomości przedwojennych obciążeń hipotecznych z Banków Państwowych i Komunalnych (Warszawskiego).
  5. Nieoddawanie nieruchomości odbudowanych przez miasto.
  6. Pomoc obywatelom polskim w dochodzeniu odszkodowań za zburzenie ich budynków przez Niemców oraz przez władze komunistyczne.

W istocie powyższe zasady wynikają z dekretu Bieruta, który jest nadal ważny.

  • Aby dekret wykonać rząd powinien wydać rozporządzenia o zasadach wyceny i odliczeń hipotek. Taka delegacja dla rządu jest w dekrecie.
  • Właściciele nieruchomości powinni dochodzić odszkodowań za straty wojenne od sprawcy. Trzeba im w tym pomóc. Tak jest czynione w Europie.

Powołamy fundację, która udzieli im wsparcia merytorycznego i finansowego w dochodzeniu roszczeń. Nie będziemy czekać na działania dyplomatów i polityków. Zrobimy to sami!

https://bezpartyjniwarszawiacy.pl/

https://bezpartyjni.warszawa.pl/

FB: @Bezpartyjni Samorządowcy – Warszawa

Udostępnij

About Author