poniedziałek, 4 grudnia

Dobry czas dla Ursusa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Z Urszulą Kierzkowską, burmistrzem Dzielnicy Ursus rozmawia Andrzej Rogiński

Pani Burmistrz, koniec kadencji to zawsze czas podsumowań. Jak by Pani oceniła ostatnie cztery lata swojej pracy na rzecz Ursusa?

Oceniam ten czas bardzo pozytywnie. W tej kadencji wiele udało się zrobić: rekordowe inwestycje i szybki rozwój dzielnicy to efekt czterech lat intensywnej pracy na rzecz mieszkańców. Nie udało by się to gdyby nie harmonijna, spokojna i produktywna współpraca w Zarządzie Dzielnicy w ramach koalicji Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus.

Jakie kluczowe cele udało się zrealizować w tej kadencji?

Jestem przekonana, że poprawa komfortu mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę to priorytet. Właśnie dlatego staraliśmy się pozyskać jak największe środki z urzędu miasta. Dzięki nim wykonany budżet inwestycyjny wzrósł ponad czterokrotnie,  z poziomu 39 mln zł w poprzedniej kadencji do ponad 160 mln zł w latach 2015 – 2018, dodając  środki pozyskane na inwestycje, które już rozpoczęliśmy, a które zakończą się w najbliższych latach, to w sumie prawie 200 mln zł na rozbudowę Ursusa. W ramach tych pieniędzy zrealizowaliśmy ponad 100 zadań inwestycyjnych.

Największy sukces inwestycyjny w Ursusie to…

Postawiliśmy na rozwój bazy oświatowo – wychowawczej, który był i jest dla mnie najważniejszy. Nie bez przyczyny centralna inauguracja roku szkolnego w Warszawie odbyła się w naszej dzielnicy. Obecnie Ursus dysponuje kompleksową, dostosowaną do obecnych potrzeb siecią placówek szkolnych i wychowawczych. W trzy lata udało się wybudować na Skoroszach przy ul. Dzieci Warszawy 42 za kwotę 34 mln. zł jedną z najnowocześniejszych szkół w Warszawie z rozległym kompleksem sportowym. To nie jedyna inwestycja w bazę oświatową w tej kadencji. Przy ulicy Konińskiej 2 wybudowaliśmy nowe skrzydło szkoły i halę sportową. W parku Achera i przy ul. Wojciechowskiego powstały nowe przedszkola, a przy ul. Balbinki  udało nam się dobudować nowe skrzydło przedszkola. Warto nadmienić, że przez cztery ostatnie lata przeprowadziliśmy wiele inwestycji modernizacyjnych. W sumie w latach 2015 – 2018 na terenie dzielnicy w skutek inwestycji powstało ponad 1500 nowych miejsc w szkołach oraz ok. 670 nowych miejsc w przedszkolach. Rozwój oświaty to jedno z zadań, które najbardziej mnie cieszy. Dzieci i młodzież to inwestycja w przyszłość. Stworzenie im najlepszych warunków do nauki i rozwoju to moja osobista jako burmistrza, ale także jako matki ambicja, którą w znacznej mierze udało mi się w tej kadencji zrealizować.

Skoro rozwój bazy oświatowej jest tak ważny, to czy mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych inwestycji?

Oczywiście że tak, mieszkańców w naszej dzielnicy przybywa z roku na rok, a to rodzi nowe potrzeby i oczekiwania. Staramy się myśleć i działać perspektywicznie, dlatego jesteśmy w końcowej fazie przygotowania dokumentacji projektowej dwóch kolejnych inwestycji: nowoczesnego zespołu szkolno-przedszkolnego na terenach pofabrycznych w Ursusie Północnym przy ul. Hennela oraz żłobka przy ul. Henryka Pobożnego.

Ale, wydatki inwestycyjne to nie tylko oświata…

Dlatego staramy się inwestować w różnych obszarach. Zadbaliśmy o powiększanie i wzrost funkcjonalności terenów zielonych i rekreacyjnych, unowocześniamy i powiększamy bazę sportową w placówkach szkolnych oraz na terenie OSiR Ursus. Remontujemy drogi, skwery, chodniki, dbamy o placówki kulturalne i biblioteki. Wiedząc jak ważne jest budownictwo komunalne jesteśmy w trakcie budowy bloku przy ulicy Zagłoby, gdzie znajdzie się filia ośrodka kultury. Kolejny taki obiekt powstanie do 2021 roku przy ulicy Orląt Lwowskich – budynek jest w trakcie projektowania.

Kultura i rozrywka to ważne aspekty życia mieszkańców naszej dzielnicy. Trzeba przyznać, że w ostatnim okresie znacznie wzrosła liczba wydarzeń kulturalnych w Ursusie.

Faktycznie, w ostatnich latach jako urząd zwiększyliśmy liczbę ogólnodostępnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Odzwierciedlają to wyniki niedawnego badania, zrealizowanego w ramach programu Rozwoju Kultury w Warszawie – Ursus zajął w nim drugie miejsce w całej Warszawie z wynikiem 78 procent pod względem obecności mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych. Oznacza to, że mieszkańcy aktywnie chcą uczestniczyć w kulturze, a oferta przedstawiona przez dzielnicę – domy kultury, biblioteki, urząd znajduje ich aprobatę.  W tej kadencji dla ursuskiej publiczności wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskiej i europejskiej sceny muzycznej, byli to m.in. Shakin’ Stevens, Alizee, Fun Factory, Lady Pank, Bednarek, T. Love, Izabela Trojanowska, KSU, Skaldowie, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Dawid Kwiatkowski, gwiazdy disco polo jak Akcent, Boys,  i inni…

Oferta kulturalna, to oczywiście nie tylko imprezy i pikniki. W obecnej kadencji staraliśmy się zadbać o dziedzictwo kulturalne i historię Ursusa, czego wyrazem są przygotowane w ostatnim czasie publikacje. Wydaliśmy trzy książki dotyczące historii naszej dzielnicy, najnowsza to „Dzieje Ursusa w zarysie” Jerzego Domżalskiego, a w opracowaniu są dwa albumy fotograficzne–„Ursus wczoraj i dziś w obiektywie Ireneusza Barskiego” oraz „ Sportowe Dzieje Ursusa w obiektywie”.

Zdobyliśmy także środki na wykup kolekcji zabytkowej po dawnej fabryce traktorów, ale niestety jej obecny właściciel do tej pory nie zgodził się na jej sprzedanie.  Wystąpiliśmy też do Miasta o środki na budowę nowoczesnego centrum kultury, czekamy na decyzję w tej sprawie.

Oprócz pełnienia funkcji burmistrza Ursusa jest Pani jednocześnie radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Czy będzie Pani brała udział w nadchodzących wyborach?

Jestem gotowa nadal pracować jako samorządowiec i dlatego ubiegam się ponownie o mandat radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w okręgu nr 2 z listy Koalicji Obywatelskiej. Jako radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, w kończącej się kadencji szczególnie wspierałam projekty mające na celu ograniczenie smogu i poprawę jakości powietrza w Warszawie i całym obszarze metropolitalnym. Mam nadzieję, że wyborcy pozwolą mi kontynuować moją dotychczasową pracę. W przyszłej kadencji chciałabym zająć się sprawami związanymi ze zwalczaniem smogu oraz jego oddziaływaniem na zdrowie.

Czy na koniec naszego wywiadu chciałaby Pani skierować kilka słów do mieszkańców Ursusa?

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy angażowali się w życie dzielnicy. Dzięki wspaniałej czteroletniej współpracy powstało wiele ciekawych projektów, z których korzystali mieszkańcy. Mam nadzieję, że będziemy mogli tę współpracę kontynuować.

Udostępnij

About Author