poniedziałek, 15 lipca

Likwidacja Mordoru wymaga budowy szkół

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Emil Górecki, Communication Manager z Echo Investment S.A. po przeczytaniu wczorajszego materiału prasowego „Echo Investment wybuduje szkołę w zamian za możliwość wybudowania osiedla” wraz z komentarzem przekazał dzisiaj do „Południa” dodatkową informację. Potwierdził, że Echo Investment zamierza zbudować szkołę w ramach tzw. specustawy deweloperskiej. Podkreślił, że jest to „narzędzie dla samorządu, które – pod warunkiem spełnienia wielu wymagań – pozwala budować mieszkania w miejscach pofabrycznych, które nie są przeznaczone na to np. w planie zagospodarowania. […]  Służewiec w planie miejscowym jest przeznaczony pod zabudowę biurową. Miasto już przekonało się, jak bardzo jest to szkodliwe dla funkcjonowania całej dzielnicy. Oczywiście mogłoby zmienić aktualny plan zagospodarowania, co zwykle trwa około dekady. Może też skorzystać ze specustawy i realizować te zmiany praktycznie od ręki. Ta droga jest korzystna zarówno dla miasta, jak i dla nas jako inwestora.”

Oczywiście procedura uzyskiwania pozwoleń administracyjnych jest jawna. Wniosek Echo Investment w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na Służewcu, dawniej Przemysłowym a obecnie Biurowym, został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Deweloper oczekuje, że Rada Warszawy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji osiedla mieszkaniowego na obszarze, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie daje takiej możliwości.

Ustaliłem, że art. 5. ust. 3. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących brzmi: „Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.” Zgodnie z tą Ustawą Rada Warszawy ma 60 dni na podjęcie uchwałę o ustaleniu lokalizacji osiedla mieszkaniowego lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji – licząc od złożenia wniosku przez inwestora. Rada gminy, podejmując uchwałę, ma wziąć pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na obszarze Służewca Biurowego kilku deweloperów zamierza wybudować budynki z mieszkaniami na sprzedaż. Echo Investment zamierza wybudować szkołę przy ul. Konstruktorskiej., w której ma się znaleźć 12 sal lekcyjnych i pięć sal do prowadzenia lekcji tematycznych. czy do integracji sensorycznej. Zdaniem Zarządu Dzielnicy Mokotów istnieje konieczność postawienia szkoły, w której mogłoby się uczyć 450 dzieci w 18 oddziałach. Potrzebna klas od 0 do 8. Przedstawiona propozycja przez dewelopera nie spełnia tych warunków, gdyż jest zbyt mała. Większa być nie może albowiem działka, na której miałaby stanąć jest zbyt mała. Potrzeba zatem wybudować drugi obiekt oświatowy, aby zapewnić realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży, które zamieszkać by miały w tym rejonie. Powstaje pytanie czy samorząd znajdzie lokalizację dla drugiej szkoły oraz czy pozostali deweloperzy wyłożą środki finansowe na tę drugą placówkę? Zobaczymy czy deweloperów stać na solidarność.

Andrzej Rogiński

Ilustracja: Echo Investment

Udostępnij

About Author