sobota, 2 grudnia

Dezinformator rządowy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rzecznik prasowy rządu nie wiedział, że „prace nad określeniem zasad komunikacji FE 21-27 są w toku i dlatego nie mógł Pan znaleźć dokumentu ani informacji o konsultacjach. Takich komunikatów po prostu nie było.” Skoro nie określono zasad komunikacji to znaczy, że konsultacji w sprawie Funduszy Europejskich dla Polski nie było. Przy tej okazji okazało się, że rzecznik prasowy rządu nie panuje nad obiegiem informacji, dopuszcza do niespójności komunikatów w gruncie rzeczy wprowadza w błąd. Działanie takie jest społecznie szkodliwe a ponadto obniża autorytet reprezentowanego urzędu.

Dla uzasadnienia powyższego zachęcam do zapoznania się z moją korespondencją z przedstawicielami rządu.

Andrzej Rogiński

3 kwietnia 2021 do kontakt@kprm.gov.pl:

Uprzejmie proszę o dostarczenie dla mnie Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski. Nie znalazłem takiego dokumentu na stronach rządowych. Nie spotkałem komunikatu o konsultacjach więc jak mogę w nich uczestniczyć?

Chcę zgłosić wniosek do Krajowego Planu Odbudowy – Proszę o wskazanie gdzie i w jakim trybie mogę wniosek złożyć.

3 kwietnia 2021 do bip@kprm.gov.pl

Subject: Fw: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski:

Ponawiam przekierowaną sprawę. Jeśli przedmiot sprawy znajduje się w trakcie procedowania to należna jest odpowiedź w pierwszej kolejności, jako niecierpiąca zwłoki.

Obywatel Andrzej Rogiński

Uprzejmie proszę o dostarczenie dla mnie Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski. Nie znalazłem takiego dokumentu na stronach rządowych. Nie spotkałem komunikatu o konsultacjach więc jak mogę w nich uczestniczyć?

Chcę zgłosić wniosek do Krajowego Planu Odbudowy – Proszę o wskazanie gdzie i w jakim trybie mogę wniosek złożyć.

April 12, 2021 11:03 AM

To: sekretariat.rzecznik@kprm.gov.pl

Subject: Fw: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Rzecznik prasowy Rady Ministrów RP

Ponawiam prośbę o udostepnienie Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski, a w szczególności informacji no tym w jaki sposób obywatel RP może uczestniczyć w konsultacjach.

April 12, 2021 3:24 PM
To:
Sekretariat Rzecznika Rządu <sekretariat.rzecznik@kprm.gov.pl>
Subject:
Fw: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Rzecznik prasowy Rady Ministrów RP

Proszę o udzielenie informacji. Telefon pod który przed chwila państwo mnie odesłaliście jest interlinią. Konsultant nie potrafił udzielić odpowiedzi.

April 13, 2021 11:19 AM

To: poludnie@poludnie.com.pl

Subject: RE: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Szanowny Panie Redaktorze,

przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a za konkretne obszary odpowiadają poszczególne resorty. Informacje o KPO zamieszczane są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/planodbudowy.

W sprawie szczegółów pytań prosimy o kontakt z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

April 13, 2021 1:02 PM
To:
Centrum Informacyjne Rządu <dziennikarze@kprm.gov.pl>
Subject:
Re: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Uprzejmie in formuję, że na wskazanej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/planodbudowy nie odnalazłem informacji o tym w jaki sposób obywatel RP może uczestniczyć w konsultacjach; Brak określenia zasad, terminów, sposobów komunikowania się władzy z obywatelem i obywatela z władzą. Proszę o udostępnienie tej informacji. Jeśli nie uzyskam od rzecznika Rady Ministrów RP takiej informacji będę musiał uznać, że taki dokument jeszcze nie powstał a co za tym idzie będę oczekiwał na jego stworzenie i podanie do publicznej wiadomości, w tym do mnie także.

April 13, 2021 1:16 PM

To: poludnie@poludnie.com.pl

Cc: media@miir.gov.pl

Subject: FW: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Szanowny Panie Redaktorze,

w sprawie szczegółów pytań prosimy o kontakt z MinisterstwemFunduszy i Polityki Regionalnej. Resort koordynuje przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

April 13, 2021 1:37 PM
To:
Centrum Informacyjne Rządu <dziennikarze@kprm.gov.pl>
Subject:
Re: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Szanowni Państwo! To nie są szczegóły. Jeśli Centrum Informacyjne Rządu nie posiada takich informacji to znaczy, że plan konsultacji nie istnieje, a co za tym idzie konsultacji nie było. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej również nie posiada takiego dokumentu. Jeśli Centrum Informacyjne Rządu nie posiada oczekiwanej przeze mnie informacji to proszę to jednoznacznie stwierdzić i już bez potrzeby nie odsyłać tam, gdzie brak informacji.

April 13, 2021 4:14 PM
To: poludnie@poludnie.com.pl
Cc: dziennikarze@kprm.gov.pl
Subject: ODP: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Panie Redaktorze, wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy mogli wysyłać opinie, zgłoszenia, uwagi przez 35 dni od 26 lutego do 2 kwiwtnia 2021 r.

W ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy odbyły się trzy debaty online, w których można było na żywo uczestniczyć (zadawać pytania, pisać opinie i uwagi na czacie) dotyczące obszarów wsparcia:

2.03 – Zielona energia i zrównoważona mobilność

4.03 – Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

9.03 – Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa (UWAGA: zmiana terminu z 26 lutego)

Odbyła się seria 5 wysłuchań – każdy zainteresowany mógł zgłosić się jako mówca albo wysłać opinie, uwagi:

Odporność i konkurencyjność gospodarki, 22 marca

Transformacja cyfrowa, 23 marca

Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia, 24 marca

Zielona energia, 29 marca

Zielona, inteligentna mobilność, 30 marca

Aktualnie trwa analiza uwag i opinii oraz możliwości ich uwzględnienia w KPO. Oprócz tych, które opublikowaliśmy na stronie kpo.gov.pl = gov.pl/planodbudowy oraz funduszeeuropejskie.gov.pl a także gov.pl/fundusze-regiony uwagi i opinie opublikowaliśmy także w formie zapisów debat eksperckich i wysłuchań – w debatach i wysłuchaniach uczestniczyły osoby pracujące nad dokumentem. Wszystkie uwagi są nadal aktualizowane i mogą mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia w KPO. Zmiany chcemy wprowadzić jak najszybciej, bo czas na złożenie KPO do KE mamy do końca kwietnia. Zmieniony KPO zostanie przyjęty przez rząd i opublikowany, a także przekazany Komisji Europejskiej. KE będzie miała 2 miesiące na przyjęcie KPO.

podsumowanie konsultacji, debat eksperckich i wysłuchań publicznych do wykorzystania:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowy-plan-odbudowy-podsumowanie-konsultacji
zapisy video debat eksperckich
https://www.youtube.com/playlist?list=PLanTl4bY8k77Oij2QOv0EIuowCVUBcZJs
zapisy video opinii i uwag podczas wysłuchań
https://www.youtube.com/playlist?list=PLanTl4bY8k76HNilcFlgIQJLXLLKdmH7Q

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i projektem Krajowego Planu Odbudowy.
Pozdrawiam
Zbigniew Przybysz
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

13.04.2021 18:33
Temat:        Re: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Pan Zbigniew Przybysz
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Skoro podaje Pan dzisiaj, tj. 13 kwietnia 2021 r. informację o tym, że konsultacje odbyły się to dlaczego na żadnej ze stron rządowych nie znalazło się w stosownym czasie określenie zasad, trybu i terminów konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Również teraz nie przedstawił mi Pan dowodu na to, że taka informacja została opublikowana. Nadmieniam, że Centrum Informacyjne Rządu również nie posiadało poszukiwanej przeze mnie informacji. A zatem albo jestem wprowadzany w błąd albo zasady konsultacji nie zostały określone. Sytuacja ta powoduje, że uniemożliwiono mnie i innym obywatelom RP  udział w konsultacji. Może to prowadzić do wniosku, że konsultacje nie odbyły się albowiem działalność organów państwa winna być przejrzysta i dostępna, jawna.

14 kwietnia 2021:

Panie Redaktorze,
przesyłam kilka linków do wykorzystania przez redakcję:
https://www.gov.pl/web/premier/rozpoczynamy-konsultacje-do-krajowego-planu-odbudowy–zadecydujemy-wspolnie-na-co-wydamy-srodki-z-ue
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/krajowy-plan-odbudowy–programujemy-fundusze-unijne-dla-polski
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowy-plan-odbudowy–programujemy-fundusze-unijne-dla-polski
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-spoleczne-kpo/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-spoleczne-kpo/o-konsultacjach/
https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/

Pozdrawiam
Zbigniew Przybysz
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Do:        <media@mfipr.gov.pl>
DW:        <sekretariat.rzecznik@kprm.gov.pl>
Data:        14.04.2021 11:01
Temat:        Re: Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich dla Polski

Szanowny Panie! Uprzejmie dziękuję za przesłane linki. W zakładce “Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy” znajdującej się w: https://www.gov.pl/web/premier/rozpoczynamy-konsultacje-do-krajowego-planu-odbudowy–zadecydujemy-wspolnie-na-co-wydamy-srodki-z-ue  podano jedynie informacje o trzech debatach. Nie podano możliwości wypowiedzi – zgłoszenia propozycji przez obywateli. Proszę tam zajrzeć do formularza uwag” – po jego otwarciu okazało się, że jest to fikcja. A zatem obywatele nie mogli składać uwag.
W tej sytuacji mam podstawy do stwierdzenia, że konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie odbyły się. Wcześniejsza korespondencja w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Rady Ministrów potwierdza mój wniosek.
Wzywam więc do ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji. Zaznaczam przy tym, że brak konsultacji stanowić może istotny problem w procedurze pozyskania środków przez nasze Państwo.
Każdy urzędnik, powziąwszy tego rodzaju informacje ma obowiązek przedstawienia jej przełożonym – według właściwości.

14 kwietnia 11:29

Panie Redaktorze,
podsumowanie konsultacji w których wzięło udział „na żywo”, online co najmniej 10 tys. między innymi na stronach:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowy-plan-odbudowy-podsumowanie-konsultacji
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/szeroki-dialog-sie-oplaca–wiceminister-buda-o-konsultacjach-kpo
część z 5,5 tysiąca opinii które otrzymaliśmy online przez formularz o którym Pan pisze jako załącznik pdf na stronie:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2
dodatkowe opinie i uwagi w zapisach transmisjach w czacie (linki już przesłane wcześniej).

Jak wskazuje tylko mała część ogólnopolskich publikacji prasowych dostępnych w marcu 2021 r. informacja o konsultacjach dotarła tylko w tym okresie do co najmniej 3 mln odbiorców.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami – te 35 dni od 26 lutego do 2 kwietnia to tylko część procesu publicznej dyskusji nad projektem, która rozpoczęła się prawie rok temu od zbierania pierwszych propozycji, które na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. były podstawą do formułowania wniosków do KPO. Więcej na ten temat:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/jak-pracujemy-nad-kpo

Pozdrawiam
Zbigniew Przybysz
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

15 kwietnia 11:00

Szanowny Panie
Zapisy w zakresie komunikacji KPO ulegają  zmianie i nie będzie odniesienia w dokumencie do Strategii Komunikacji FE w Polsce, Cele grupy docelowe komunikacji KPO i instytucje uczestniczące we wdrażaniu KPO są opisane w Planie.
Ponadto prace nad określeniem zasad komunikacji FE 21-27 są w toku i dlatego nie mógł Pan znaleźć dokumentu ani informacji o konsultacjach. Takich komunikatów po prostu nie było.
Na tym etapie zbierane były uwagi do KPO.

Pozdrawiam,
Anna Kobylińska-Wołosiak
Naczelnik wydziału
Wydział Koordynacji Informacji i Promocji
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fot. Kancelaria PRM

Udostępnij

About Author