poniedziałek, 20 maja

Burmistrz Mokotowa dostrzegł problemy mieszkańców Augustówki

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich wystosowało do Burmistrza Mokotowa wniosek o podjęcie działań, które zobowiążą PGNiG Termika do wybudowania brakującej części ul. Czerniakowskiej Bis. Takie postanowienie inwestora powinno znaleźć się w Planie obsługi komunikacyjnej planowanej instalacji, którego nie ma w dokumentacji złożonej przez PGNiG Termika do Biura Ochrony Środowiska.

Na terenie osiedla Augustówka znajduje się Elektrociepłownia Siekierki, której właścicielem jest PGNiG Termika. 17 grudnia 2020 r. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek o ustalenie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bloku wielopaliwowego o mocy 75 MW w EC Siekierki wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod wjazdy i infrastrukturę przy ul. Augustówka.

Mokotów dla wszystkich zajrzał do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki” z 26 października 2018 r.

We wspomnianej jednostce wielopaliwowej spalane będą: węgiel kamienny, RDF i biomasa oraz olej opałowy lekki jako paliwo rozpałkowe. Celem jest uzyskanie energii cieplnej. Ciężarówki wjeżdżać będą od ul. Augustówka, a w przypadku ograniczeń od ul. Kobylańskiej.

RDF codziennie przywożone będzie 63 ciężarówkami, biomasa 72 ciężarówkami a popiół wywozić będzie 6 ciężarówek na godzinę. Gdyby EC Siekierki pracowała 8 godzin dziennie to wjeżdżałyby 183 ciężarówki z odpadami a 48 wywoziłyby popiół. Łącznie 183 ciężarówki dziennie. Ile z nich wjedzie tyle wyjechać musi. A zatem będzie to 366 ciężarówek/8 godzin czyli co 79 sekund jechać będzie jedna ciężarówka. Już teraz jest duży ruch do tutejszych zakładów oraz z Wilanowa. Powstaną korki.

Dopuszczalna norma hałasu w dzień dla terenów zamieszkałych wynosi 50 dB, a w nocy 40 dB. Ciężarówki emitować będą od 66,1 do 90,6 dB. Wentylatory przez całą dobę od 83,3 dB do 89,7 dB. Dla mieszkańców sąsiadujących z EC Siekierki powyższe oznacza poważne utrudnienia komunikacyjne, nadmierny hałas ciężarówek, zwiększony smog.

PGNiG Termika nie przedstawił planu obsługi komunikacyjnej planowanej instalacji co pozwala przypuszczać, że ciężarówki będą jeździć pod ulicach Warszawy, w tym po Augustówce, Powsińskiej, Wiertniczej, a nawet Kobylańskiej, Zawodzie. Przewożenie deklarowanych przez inwestora odpadów wymaga odrębnej drogi. Najlepszych rozwiązaniem może być przedłużenie istniejącego odcinka ul. Czerniakowskiej Bis do EC Siekierki.

Elektrociepłownia Siekierki, trzy betoniarnie oraz przedsiębiorstwa odbierające i sortujące odpady: Remondis, Suez i Lecaro. Ponadto przy ul. Zawodzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego specjalnością jest odbieranie farb i lakierów. Wjazd do tych firm jest od ulicy Zawodzie, która jest dla części osiedla główną drogą dojazdową do prywatnych domów. Wymienione zakłady są przyczyną znacznego ruchu wyspecjalizowanych samochodów ciężarowych, betoniarek, śmieciarek, szambiarek. Planowana inwestycja spowoduje nadmierne wzmożenie ruchu towarowego. W godzinach szczytu komunikacyjnego wjeżdżają samochody osobowe mieszkańców Augustówki oraz Wilanowa.

Rafał Miastowski, burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przekazał wniosek stowarzyszenia Mokotów dla wszystkich do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ewentualne zawarcie umowy dotyczącej budowy inwestycji drogowej w związku z inwestycja niedrogową należy do zarządcy drogi, w tym przypadku do ZDM.

Jeśli PGNiG Termika chce wybudować na terenie EC Siekierki tzw. jednostkę wielopaliwową”, potocznie nazywaną spalarnią, to powinno podpisać umowę z Zarządem Dróg Miejskich. Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich spodziewa się, że inwestor wyłoży środki finansowe na budowę ul. Czerniakowskiej Bis. Zapewnienie drogi dojazdu dla transportów z odpadami należy do obowiązków inwestora. Koszty wybudowania brakującej części ul. Czerniakowskiej Bis ponieść powinien inwestor a nie Miasto Stołeczne Warszawa.

Burmistrz Mokotowa poinformował stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich, że „ze względu na poruszone przez Stowarzyszenie istotne dla mieszkańców Mokotowa problemy, jakie mogą wyniknąć z realizacji inwestycji PGNiG Termika” pismo przekazuje do biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: Architektury i Planowania Przestrzennego, Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Ochrony Środowiska.

Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author