piątek, styczeń 28

Pomimo zaciśniętego pasa dodatkowe środki dla Mokotowa i Ursynowa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wpływy do budżetu miasta Warszawy drastycznie spadną. Przyczyny tkwią w założeniach tzw. nowego ładu, podwyżce cen energii. O 1,4 mld zł mniejsze środki wpłyną z tytułu podatku PIT. Nie bez znaczenia jest tzw. Janosikowe, które rząd w wysokości 1,3 mld zł odbierze Warszawie w 2022 roku.

– Ceny energii elektrycznej dla miasta w ramach Warszawskiej Grupy Zakupowej wzrosły o 60 proc., koszty zakupu gazu dla Urzędu Dzielnicy – o 103 proc. Drożeją koszty pracy, utrzymania zieleni, opróżniania koszy na śmieci stwierdził Robert Kempa, burmistrz Dzielnicy Ursynów w trakcie konferencji prasowej.

Władze Mokotowa i Ursynowa wyrażają zadowolenie z faktu znalezienia dodatkowych środków, czyli nie ujętych w dzielnicowych załącznikach budżetowych, wobec niezwykle trudnej sytuacji finansowej miasta.

Mokotów

Mokotów ma otrzymać łącznie 21,8 mln zł, w tym 5,2 mln zł w 2022 r. i 14,5 mln zł w 2023 r. Większość przeznaczona jest na polepszenie standardu szkół.

Na prace przygotowawcze budowy szkoły podstawowej na terenie Siekierek zarezerwowano 0,5 mln zł w 2022 r. i 5,5 mln zł w 2023 r. Również na Siekierkach nastąpi remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53. Przeznaczono nań 2,1 mln zł w 2022 r.

Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im, prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem odpowiednio 0,6 ml zł i 5 mln zł.

Boisko plus skate park na terenie placu zwanego dworcem Południowym to 1 mln zł. Identyczna kwotę przeznaczono na termomodernizację sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 205. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 pochłonie 0,5 mln zł w 2022 r. i 2 mln zł w 2023 r. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 190 to dwukrotnie po 1,5 mln zł.

Znaleziono łącznie 2,1 mln zł na przebudowę ul. Spartańskiej.

Ursynów

Dzielnica Ursynów, mniej ludna niż Mokotów, ma otrzymać dodatkowo 18 mln zł, w tym 6,9 mln zł w 2022 r., 10,1 mln zł w 2023 r. i 1 mln w 2024 r. Większość tej kwoty zostanie wydana, podobnie jak na Mokotowie, w 2023 r. Wyraźne podobieństwo widać też w preferowaniu obiektów oświatowych.

Aż 13,5 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację: budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi ( przypominamy, że dyrektor Michał Kopiczyński w 2021 r. został laureatem Nagrody Południa za program wychowawczy), budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 oraz z

adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją, Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki wraz z termomodernizacją, budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej, budynku szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/20, budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na uboczu 9. Ponadto nastąpi rozbudowa  Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego n9 wraz z termomodernizacja. 4,2 mln zł pochłonie budowa hali szermierczej przy szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 co ma związek ze świetnymi osiągnieciami w tym sporcie. Zielony Ursynów może liczyć na budowę systemów kanalizacji deszczowej oraz modernizację infrastruktury drogowej. Dzięki oddaniu do użytku tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy nastąpi, kosztem 3 mln zł, budowa targowiska miejskiego w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Braci Wagów nad wspomnianym tunelem. Oprócz wspomnianych 18 mln zł ekstra 2 mln zł zostanie wydane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na realizację parku linearnego nad POW.

aro

Na zdjęciu Burmistrz Robert Kempa w otoczeniu radnych informuje dziennikarzy o rozdysponowaniu dodatkowych środków. Fot. UD Ursynów

Udostępnij

About Author