wtorek, 23 kwietnia

Co zrobić by nie płacić więcej za energię cieplną?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spółdzielnie mieszkaniowe nie pozostawiają mieszkańców bez pomocy

27 września 2022 r. w spółdzielczym Klubie „Podgrodzie” odbyła się telewizyjna debata publiczną w ramach cyklu „W interesie mieszkańców Warszawy”. Tym razem podjęto temat: Co zrobić by nie płacić więcej za energię cieplną? Gospodarzem wydarzenia była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”. Organizatorami byli: Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej (WTPL), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”. Debatę prowadził red. Andrzej Rogiński z WTPL.

Panelistami byli: Dariusz Wronowski, wiceprezes SM „Bródno” i Agnieszka Haponiuk – wiceprezes RSM „Praga”. Na debatę nie dotarli zaproszeni przedstawiciele Veolia Energa Warszawa SA oraz PGNiG Termika SA.

Oto pytania zadane Termice: Czy wasze przedsiębiorstwo posiada surowce do produkcji ciepła na sezon grzewczy 2022/2023? Jaką cenę URE zatwierdziło a jeśli jeszcze nie zatwierdziło to o jaką wystąpiliście? Jaka będzie w Warszawie cena i czy będzie stabilna?

Pytania zadane Veolii: Czy Veolia przewiduje podniesienie ceny przesyłu energii w Warszawie w sezonie 2022/2023? Czy Veolia zna już cenę energii cieplnej, którą to energię pobierać będzie w Warszawie od Termiki SA. O ile wzrośnie wysokość kwot na fakturach, które Veolia będzie przesyłać do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i czy ta wielkość będzie stabilna? Odpowiedzi na zadane Termice pytania została odebrana przez organizatorów po zakończeniu debaty.

Temat poprzedniej debaty: Co zrobić by mniej płacić za odpady? 24 maja 2022 r. Gospodarz: SM „Służew nad Dolinką”. Temat najbliższej debaty: Regulacja stanów formalno-prawnych nieruchomości – Potrzeba przyspieszenia. Październik 2022 r. Gospodarz MSM „Energetyka”.

Ceny ciepła systemowego

Andrzej Rogiński przedstawił przykładową wysokość opłat za ciepło mieszkania 62 m kw. W zasobach SM „Stokłosy”: c.o. zaliczka 61,6 x 3,58 PLN = 220,53 PLN, podgrzanie wody opłata zmienna 2,29 m sześć x 23,75 PLN = 54,39 PLN; podgrzanie wody opłata stała 1 x 5,08 PLN = 5,08 PLN. Łączna kwota do zapłaty 280 PLN. Ponadto Spółdzielnia opłaca za ciepło do obiektów wspólnych, w tym do Domu Kultury, biura Spółdzielni oraz pawilonów użytkowych. Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zapewnia udzielenie pomocy spółdzielczym lokalom mieszkalnym oraz placówkom kultury do wysokości określonej w ustawie.

Dariusz Wronowski, zastępca prezesa SM „Bródno” przypomniał, że spółdzielnie są zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do wszystkich budynków będących w ich zasobach. Środki finansowe na ten cel stanowią zaliczki w comiesięcznych opłatach za użytkowanie lokali wnoszonych przez ich użytkowników. Koszty ciepła – centralnego ogrzewania i podgrzania wody – wynikają z faktur wystawianych przez dostawcę mediów, są rozliczne w całości z mieszkańcami danej nieruchomości. Są to koszty niezależne od spółdzielni. Dotyczy to zarówno budynków wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, jak i wyposażonych w ciepłomierze. Rozliczeniu podlega wyłącznie kwota sumaryczna z faktur dostawcy ciepła wystawionych w okresie rozliczeniowym. Faktury te zawierają opłaty za dostarczoną energię cieplną określaną w GJ wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym oraz opłaty przesyłowe – zmienne, tj. zależne od ilości zużytego ciepła w GJ i stałe – zależne od mocy zamówionej dla budynku.

Za ceny ciepła w Warszawie, odpowiedzialny jest producent ciepła PGNiG TERMIKA oraz Veolia Energia Warszawa, która eksploatuje sieć ciepłowniczą i jest dostawcą ciepła.

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zauważamy wzrost kosztów dostarczanych mediów. W ciągu tylko ostatniego roku cena  brutto 1 GJ dostarczanego ciepła powiększona o opłatę przesyłową zmienną wzrosła o prawie 20% z 55,83 zł na 66,87 zł.

Mnożą się wątpliwości, jak nowe regulacje sprawdzą się w praktyce, może okazać się, że pomoc ta jest zdecydowanie za mała. Jednocześnie koncerny energetyczne, których właścicielem jest Skarb Państwa, sprzedają energię po cenach kilkakrotnie wyższych niż koszty wytwarzania.

Dariusz Wronowski informuje, że SM „Bródno” ma w swoich zasobach ponad 22.900 lokali mieszkalnych w 207 budynkach. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania mieszkań i podgrzewu wody wynosi ponad 500 tys. GJ, przy mocy zamówionej ponad 82 MW. Obecne roczne koszty za ciepło wynoszą ponad 40 mln zł. Jeśli sprawdzi się prognozowana przez Urząd Regulacji Energetyki, podwyżka cen za ciepło o ok. 40%, to spowoduje ona wzrost kosztów o kwotę ponad 16 mln zł. Łączne planowane koszty ciepła w skali roku dla całej SM „Bródno” wynosić mogą ok. 57 mln zł.

Agnieszka Haponiuk, zastępca prezesa RSM „Praga”, z wykształcenia ciepłownik: – Od kilku lat coraz bardziej rosną ceny ciepła systemowego, stawiając Spółdzielnie mieszkaniowe oraz spólnoty przed problemem z jednej strony – zapewnienia mieszkańcom komfortu cieplnego, z drugiej – gwałtownie rosnących kosztów ogrzewania. Proces ten znacząco przyspieszył od maja 2022 r. Składa się na to sytuacja związana z wojną na Ukrainie, braki na rynku paliw, wysoka inflacja. Otrzymujemy informacje, że Prezes URE zatwierdza rekordowo wysokie podwyżki taryf za ciepło dla kolejnych wytwórców na terenie całego kraju, wynoszące od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Niestety, wygląda na to, że to dopiero początek podwyżek. Jakby tego było mało, zimą może po prostu zabraknąć gazu i węgla – być może nie w dużych miastach, gdzie działają potężne przedsiębiorstwa ciepłownicze, ale wszędzie tam , gdzie lokalni wytwórcy i dostawcy ciepła mogą nie mieć możliwości i  pieniędzy na zakup opału. Pozostaje nam liczyć tylko na to, że tegoroczna zima będzie lekka.

Rekordowy wzrost stawek za ciepło przełoży się jednak nieuchronnie na podwyżki opłat za mieszkania. Dotknie to blisko 15 mln osób, taka liczba korzysta z tzw. ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa cieplne.

Spółdzielnie dbają o sprawy mieszkańców

 – Spółdzielnie stale prowadzą prace służące poprawie efektywności.- przekonuje Dariusz Wronowski – Dokonują one wymaganych przeglądów, audytów i analiz. Dopiero na ich podstawie, przeprowadzają termomodernizacje i remonty, modernizacje węzłów, sieci i automatyki, modernizacje oświetlenia, dźwigów i inne działania inwestycyjne, których skutkiem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Nieustnie prowadzone są kontrole sprawności urządzeń, parametrów grzewczych i nastaw, całej automatyki. Dokonywana jest analiza mocy zamówionych z uwzględnieniem niepogorszenia komfortu cieplnego i zapewnienia możliwości wystarczającego ogrzewania w przypadku pojawienia się temperatur zewnętrznych znacząco niższych niż dotychczasowe.

– Dla Spółdzielni , nawet tych prowadzących od lat zaawansowane prace termomodernizacyjne, powoli kończą się techniczne możliwości kompensowania wzrostu cen ciepła. – stwierdziła Agnieszka Haponiuk – Ustawa „pomocowa” z dn. 15 września 2022 roku nie obejmuje bezpośrednio mieszkańców budynków wielorodzinnych, zasilanych z sieci miejskiej – dopłatę do ceny 1 GJ otrzyma wytwórca ciepła – ale też dopiero w przypadku gdy cena 1 GJ przekroczy granicę 103,82 zł netto . Przykładowo dla Warszawy cena 1 GJ wynosi obecnie 63,69 zł/ 1GJ netto , co zostawia przestrzeń do podwyżki „bez pomocy” dla wytwórcy ciepła na poziomie  63%.

Działania energooszczędne : montaż zaworów termostatycznych i automatyki podpionowej, stały monitoring zużycia ciepła w budynkach, montaż podzielników kosztów ciepła, proenergooszczędna edukacja mieszkańców – wszystkie te działania oczywiście pozwolą nieco obniżyć rachunki za ogrzewanie i podgrzew wody, nie zniwelują jednak skutków rekordowych podwyżek – co z pewnością odbije się zarówno na komforcie cieplnym , jak i sytuacji finansowej mieszkańców.

Rekomendacje

Zwracamy się do władzy publicznej o:

Wprowadzenie tarczy taryfowej zamrażającej ceny gazu, prądu i ciepła dla odbiorców wrażliwych czyli: gospodarstw domowych, obiektów socjalnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i małych przedsiębiorstw.

Wsparcie i ochrona odbiorców wrażliwych przez obniżenie rachunków za energię przez opodatkowanie nadmiernych zysków spółek energetycznych.

Środowisko spółdzielcze od lat postuluje o zmianę Art. 45a ust. 11a Prawa energetycznego. Za unikanie odczytów i ingerencję w urządzenia na podstawie zapisów ww. Ustawy użytkownik zapłaci średni koszt ogrzania powierzchni, podczas gdy w danym budynku ok. 50% lokali opomiarowanych wykaże większe zużycie ciepła i poniesie wyższe koszty. Wszyscy zapłacą za osobę która fałszowała wyniki.

Dlatego proponujemy nową treść wspomnianego art. na: „2) obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn maksymalnego wartości kosztu zmiennego ogrzewania na 1 m2 w tej jednostce rozliczeniowej i powierzchni tego lokalu.”.

Apelujemy do użytkowników mieszkań:

Koszty ogrzewania stanowią istotną pozycję w kosztach dlatego warto efektywnie gospodarować ciepłem, wykorzystywać je racjonalnie, a tym samym obniżyć wydatki na ogrzewanie. Podpowiedzi, jak oszczędzać energią cieplną zebrano w Poradniku, który każda spółdzielnia może udostępnić na swoich stronach internetowych oraz w gazetach spółdzielczych. Ich nakład w Warszawie wynosi 140 tys. egz.

Opracował: Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author