poniedziałek, 4 grudnia

Dokończenie budowy I linii metra to dobra decyzja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Społeczny Komitet Budowy Metra popiera decyzje o potrzebie wybudowania stacji metra Plac Konstytucji i Muranów w Warszawie.

 Dlaczego odłożono w czasie budowę?

I linia metra w Warszawie miała być wybudowana w całości ze środków budżetu centralnego państwa. Tak się jednak nie stało. Ciężar inwestycji w głównej mierze spoczął na środkach pochodzących z budżetu miasta. Inwestor miał do wyboru albo nie robić nic, a co najwyżej wybudować stację Plac Konstytucji, albo odłożyć na później budowę tej stacji oraz stacji Muranów ale nie zatrzymywać budowy metra. Mieszkańcy naszego miasta przekonali się, jak bardzo było potrzebne połączenie Ursynowa ze Śródmieściem i dalej z Bielanami. Liczba osób, które codziennie korzysta z metra dowodzi słuszności tamtej dramatycznej decyzji.

Dlaczego te dwie stacje są potrzebne?

Gdy budowano pierwszy odcinek I linii metra zaplanowano trasę drugiej i trzeciej linii metra. Założono, że stacja Plac Konstytucji będzie miała charakter węzłowy. Trzecia linia metra miała połączyć prawobrzeżną  część miasta i poprzez Plac Konstytucji dotrzeć do Dworca Zachodniego. Również dzisiaj jest rozpatrywane wykorzystanie tej stacji jako węzłowej z jedną z przyszłych linii metra. Autorzy studiów przebiegów metra wskazywali na zasadność budowy tych stacji z uwagi na liczbę potencjalnych pasażerów.

Zasady sytuowania odległości pomiędzy stacjami metra w miastach uwzględniają potrzebę mniejszych odległości w centrach miast a większych odległości tam gdzie natężenie ruchu jest mniejsze. Odległość  pomiędzy stacjami Politechnika – Centrum wynosi 1450 m a pomiędzy stacjami Ratusz – Dworzec Gdański 1534 m. Odległość od Centrum do Świętokrzyskiej wynosi 577 m. Wybudowanie brakujących stacji spowoduje zmniejszenie odległości w Śródmieściu dzięki czemu zmniejszy się obciążenie sąsiednich stacji, część właścicieli samochodów osobowych rano wybierze metro zamiast podróży autem. Aby nieco zmniejszyć odległości między stacjami przesunięto nieco usytuowanie stacji Politechnika i Ratusz.

Mieszkańcy Śródmieścia od dawna oczekują na obie brakujące stacje. 2 maja 2018 r. członkowie Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zwrócili się do Prezydenta m.st. Warszawy o uwzględnienie w Wieloletnim Planie Finansowym miasta środków na realizację stacji Muranów. Wskazali przy tym na postulaty mieszkańców, w tym na wniosek Rady Osiedla Muranów. Przypomniano, że „6 lipca 2006 r. Metro Warszawskie podpisało umowę z Instytutem Rozwoju Miast na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia budowa stacji A12 „Plac Konstytucji” i A16 „Muranów”. Raport opisujący wpływ budowy i eksploatacji każdej z tych stacji na środowisko zawiera między innymi szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia oraz zieleni miejskiej i zabytków w najbliższym otoczeniu. Wykonanie raportu kosztowało Miasto około 100 tysięcy złotych.” Ponadto decyzja sprzed lat spowodowała, że nie ukształtowało się tam lokalne centrum funkcjonalne. 6 lutego 2019 r. władze Śródmieścia ponownie zwróciły się do Prezydenta m.st. Warszawy optując za stacją Muranów. Ich zdaniem „… jeżeli istnieje linia metra, to nie należy pasażerów zmuszać do uciążliwych przesiadek, a linie tramwajowe należy rozwijać na tych kierunkach, na których nie planuje się budowy metra.” Przy okazji Dzielnica Śródmieście powtórzyła starą i wciąż aktualną tezę o potrzebie zrealizowania podziemnych chodników łączących perony stacji metra Centrum z peronami stacji kolejowej Warszawa-Śródmieście.

Czy boimy się utrudnień ruchu ulicznego?

Przypominamy, że podczas budowy odcinka mokotowskiego I linii metra zamknięto al. Niepodległości a mieszkańcy miasta poradzili sobie dzięki dobrej organizacji ruchu przygotowanej przez inżynierów. Budowa centralnego odcinka II linii metra wiele lat później w samym centrum zatłoczonego miasta spowodowała niedogodności komunikacyjne. Warszawiacy godzili się na utrudnienia mając przekonanie o niezbędności II linii dla życia miasta. Budowa pojedynczej stacji nie powinna spowodować takich zmian w ruchu jakie miały miejsce przy budowie odcinka centralnego.

Zdaniem Metra Warszawskiego „Projektanci starają się tak wyznaczyć etapowanie prac, by w czasie realizacji zachować możliwości prowadzenia przejazdów eksploatacyjnych na I linii metra po jednym torze. To samo dotyczy również ciągów komunikacyjnych na powierzchni – tramwajów i ruchu samochodowego, dla których utrzymana ma być przejezdność na wszystkich etapach budowy.”

Budowa stacji Muranów nie powinna wywołać poważniejszych utrudnień ruchu ponieważ pozwala na to szerokość ulicy. Znajduje się tam parking pod nie zrealizowaną drugą jezdnią. Nie ma więc potrzeby wytyczania objazdów dla komunikacji publicznej.

Projekt stacji Plac Konstytucji powinien uwzględniać możliwość przesiadki na inną linię metra. Jednak  na razie nie wiadomo jakie decyzje podejmą władze miasta co do przebiegu kolejnych linii metra. Przygotowanie organizacji ruchu w rejonie budowy tej stacji wymagać będzie sporego namysłu, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuwali zmiany komunikacyjne. W tej i w innych sprawach Społeczny Komitet Budowy Metra jest gotów wziąć udział w merytorycznych rozmowach z władzami miasta, Zarządem Transportu Miejskiego i Metrem Warszawskim.

Andrzej Rogiński – prezes Społecznego Komitetu Budowy Metra

Ilustracja przedstawia halę peronową stacji Plac Konstytucji wg projektu Metroprojektu.

Udostępnij

About Author