wtorek, 23 kwietnia

Sprawiedliwy wyrok

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

15 września 2017 r., po siedmiu latach postępowań sądowych, dr med. Stanisław Rubkiewicz wygrał z bezdusznymi urzędnikami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dwóch urzędników, z których żaden nie był lekarzem, przystąpiło do kontroli w Specjalistycznej Przychodni Fundacji Armii Krajowej. Zarzucili oni lekarzowi, że wypisuje recepty niezgodnie z dyrektywami NFZ. Gdy przychodził do niego pacjent 90-letni to nie wysyłał go na kolejne badania, aby w efekcie móc wypisać receptę lecz zaglądał do historii choroby, a były to choroby przewlekłe. NFZ zażądał od lekarza zwrotu należności za recepty.

Naczelny Sąd Lekarski zajął stanowisko przychylne lekarzowi. Sąd powszechny I instancji wydał wyrok przychylny lekarzowi. Jednak NFZ odwołał się do II instancji. 15 bm. odbyła się rozprawa przed składem sędziowskim XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę..Sąd zważył racje stron i uwolnił lekarza od zapłaty za recepty. Sędzia – referent wskazał, że wyrok musi być m.in. sprawiedliwy. Lekarz niczego nie wziął dla siebie. Dbał o pacjentów. Teraz NFZ nie będzie miał podstaw do zakazywania wypisywania recept Stanisławowi Rubkiewiczowi.

Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author