sobota, Maj 15

Chcemy sesji Rady Dzielnicy ws. spalarni śmieci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich zwróciło się 9 marca 2021 do Rady Dzielnicy Mokotów o ujęcie w porządku dziennym sesji Rady Dzielnicy Mokotów punktu dotyczącego spalarni na terenie EC Siekierki.  Ponadto stowarzyszenie zwróciło się do Rady Dzielnicy o kompleksowe zajęcie się problemami zaniedbanego osiedla Augustówka.

Od 1951 r. Augustówka jest częścią Mokotowa. Na jej terenie znajduje się Elektrociepłownia Siekierki., której właścicielem jest PGNiG Termika. Budowana jest tam współspalarnia śmieci o wydajności 250 000 Mg/r. Mieszkańcy tego osiedla od kilkudziesięciu lat traktowani są źle przez władze, o czym świadczy: 1. Brak instalacji gazowej do domów mieszkalnych pomimo prawidłowych zgłoszeń, 2. fatalny stan dróg lokalnych, 3. zanieczyszczenie powietrza przez EC Siekierki i przez lokalne gospodarstwa domowe. W ostatnich latach pojawiło się nowe zagrożenie: spalarnia odpadów.

Spalanie odpadów nie jest działaniem proekologicznym. Spala się jedynie to czego nie da się odzyskać w procesie recyklingu. System recyklingu w Polsce jest wadliwy i budowanie nadmiaru spalarni jest błędem, który pogłębi wady systemowe.

W Warszawie znajduje się przy ul. Zabranieckiej spalarnia. Przygotowywana jest jej rozbudowa. Wydajność tej spalarni całkowicie zaspokoi potrzeby mieszkańców Warszawy. Budowa kolejnej spalarni w Warszawie będzie obliczona na spalanie odpadów z kilku innych regionów a może nawet z innych krajów. Mieszkańcy Augustówki obawiają się nie tylko pogorszenia stanu powietrza, czyli zwiększenia zagrożenia ich zdrowia, ale także skutków przejazdu ciężarówek, które dowozić będą odpady do spalania oraz wywozić popiół. Na początek 70 ciężarówek dziennie. One będą generować hałas i produkować spaliny.

O tym, że mieszkańcy Augustówki nie są traktowani jak ludzie świadczy określenie zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki”: „Elektrociepłownia Siekierki leży w granicach miasta stołecznego Warszawy na terenach przemysłowych dzielnicy Mokotów”. A zatem jakoby nie mieszkają tam ludzie.

Oczekujemy, że Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trosce o mieszkańców Zawad niezwłocznie podejmie stosowne kroki. Pierwszym krokiem ze strony Rady Dzielnicy może być podjęcie tematu spalarni na terenie EC Siekierki jako jeden z punktów obrad Rady – o co niniejszym wnioskujemy. Dziękujemy radnej Melanii Łuczak za podjęcie tej sprawy w interpelacji ze stycznia 2021 r.

Prosimy o poinformowanie stowarzyszenia Mokotów dla Wszystkich o podjętych działaniach przez Radę Dzielnicy Mokotów, w tym zobligowanie Zarządu Dzielnicy Mokotów do podjęcia kroków w kierunku zaprzestania złego traktowania mieszkańców Augustówki.

Andrzej Rogiński, prezes stowarzyszenia Mokotów dla wszystkich

Udostępnij

About Author